Pazartesi, Cumartesi | 09:00 - 18:00

Makat Çatlağı (Anal Fissür) Tedavisi Yöntemleri

Makat Çatlağı (Anal Fissür) tedavilerinde en yaygın olarak kullanılan ve başarılı netice veren ve genel cerrahi uzmanlarımız tarafından da en çok kullanılan ve önerilen tedavi yöntemi b0tulinum toksini ve fissürektomi yöntemidir. Bunun en temel sebebi hastayı günlük hayatından alıkoymadan 10 dakika gibi kısa bir sürede operasyonun gerçekleştiriliyor olması. Hasta, 10 dakikalık bir operasyonun akabinde günlük hayatına devam edebilmekte. Ayrıca ameliyatlı alternatif yöntemlerde L.I.S. gibi uzun vadede gaz ve dışkıyı tutamama gibi yan etkiler gözlemlenebilirken, ameliyatsız metotta bu veya buna benzer hiçbir yan etki veya risk bulunmamaktadır.

Lateral Internal Sfinkterotomi (Makat İç Kasının Kesilmesi)

Günümüzde makat çatlağının cerrahi tedavisinde yaygın olarak kullanılan teknik, lateral internal sfinkterotomi yöntemidir. Bu tekniğin temeli, makat bölgesinde dinlenme basınçlarının yüksek olmasına neden olan, iç makat kasının (internal anal sfinkter) cerrah tarafından kesilmesi prensibine dayanır, ancak bazı hastalarda sfinkterotomi girişimine rağmen, makat dinlenme basınçları yüksek kalabilmektedir. Makat çatlağı ameliyatı, narkoz (genel anestezi), lokal anestezi ile makatın uyuşturulması ve spinal anestezi ile gerçekleştirilir. Makat çatlakları ön veya arkada olduklarından lateral internal sfinkterotomi işlemi makatın sağ ve sol yanından makat iç kasına ulaşarak gerçekleştirilir.

Lateral internal sfinkterotomi yönteminde iki tane uygulama yapılmaktadır. Bunlar; açık teknik ve kapalı tekniktir.

Anal Fissür Tedavisi için Kullanılan Teknikler

Açık Teknik: Lateral internal sfinkterotomi ameliyatı sıklıkla iç ve dış makat kası arasındaki deride (intersfinkterik alan) yaklaşık 0.5 -1 cm’lik bir kesi yapılarak, iç makat kası bağırsaktan ayrılır ve iç makat kası (internal anal sfinkter) kesilir ve bu teknik açık sfinkterotomi olarak adlandırılmaktadır.

Kapalı Teknik: İç ve dış makat kası arasındaki deride (intersfinkterik alan) küçük bir kesi yapılarak bıçak (bistüri) ile intersfinkterik alana girilir ve bisturinin ucu iç makat kasına (internal anal sfinkter) doğru yönlendirilerek, cerrahın el yordamı ile iç makat kası (internal anal sfinkter) kesilir ve bu teknik kapalı sfinkterotomi olarak adlandırılır.

Makat Çatlağı (Anal fissür), sert kalın bir dışkının anüsü yırtması ile ortaya çıkmaktadır. Makat çatlağı sorunu her 350 yetişkinden birinde görülür. Erkek ve kadınlarda eşit oranda rastlanır. Sıklıkla 15-40 yaş grubunda gözlenir.

Makat çatlağı veya makat yırtığı neden oluşur?

 • Yoğun kabızlık
 • Yoğun ishal
 • Beslenme değişiklikleri
 • Sürekli dışkı yumuşatıcı (laksatif) kullanımı
 • Crohn Hastalığı
 • Makat yolu ile cinsel temas (anal seks) sonrasında
 • Lösemi hastalığı
 • Bağışıklık sistemi zayıflaması
 • Hamilelik döneminde ve lohusalığın ilk iki ayında görülürler.
Bu yazı Op. Dr. Mustafa Bolat tarafından bilgilendirme amaçlı yazılmıştır.
Hastalığınızın teşhisi ve tedavisi için lütfen doktorunuza başvurun.
Ücretsiz Muayene

  Ücretsiz muayene
  için hemen başvurun!
  Bize Ulaşın